top of page

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring. COCO Creative verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

persoonsgegevens die wij verwerken

 

Coco Creative verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die wij van jou nodig hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Coco Creative worden verwerkt, betreffen:
 

 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Bedrijfsnaam

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer 

 • E-mailadres

 

 

waarom wij jouw gegevens nodig hebben

 

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • telefonisch contact of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • goederen en diensten bij u af te leveren.

 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor event registraties en promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening. Wij kunnen jouw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

hoelang wij gegevens bewaren

Coco Creative bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

delen met anderen

Coco Creative verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien hier door u schriftelijke toestemming voor is gegeven, dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@coco-creative.nl. Coco Creative zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

 

gegevens beveiligen

 

Coco Creative neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Coco Creative maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Coco Creative bewaart jouw gegevens op een eigen externe beveiligde server.

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je  meer informatie wenst over de beveiliging van door Coco Creative verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Coco Creative op via info@coco-creative.nl of via +31 (0) 6 - 13 30 94 35. 

 

cookiebeleid

De website www.coco-creative.nl maakt gebruik van cookies. Hiermee worden via jouw browser (persoons)gegevens verzameld, opgeslagen en/of gedeeld om jouw voorkeuren te onthouden en om gebruikers te herkennen bij een volgend bezoek. Tevens stellen Cookies Coco Creative in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de diensten van Coco Creative, de optimalisering daarvan en overeenkomstig de wensen van gebruikers aan te passen.

 

uitschakelen cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt jouw browser echter opnieuw instellen zodat je geen cookies ontvangt. Dit kan tot het gevolg hebben dat je (gedeeltelijk) geen gebruik meer kunt maken van bepaalde diensten van Coco Creative.

 

cookies van derden

Er worden via de platformen van Coco Creative ook cookies van derden geplaatst. In dit geval is het cookiebeleid van het derde bedrijf van toepassing op het gebruik van deze cookies.

 

analytische cookies

Coco Creative maakt met behulp van derden gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te onderzoeken en aan de hand daarvan te optimaliseren. Via dergelijke statistieken wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe vaak je de website van Coco Creative bezoekt. Voorbeelden van Analytische Cookies die door Coco Creative worden opgeslagen zijn:

 • Vanaf welke pagina je op de website van Coco Creative terecht bent gekomen

 • Wanneer en hoe lang je de website van Coco Creative bezoekt of gebruikt

 • Welke functionaliteiten je op de website van Coco Creative gebruikt

 

bereikbaarheid Coco creative

Coco Creative | Full-service bureau Marketing & Communicatie

Bezoek & Postadres: Loopkantstraat 25, 5405 AC Uden

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68761821

Telefoon: +31 (0) 6 - 13 30 94 35

E-mailadres: info@coco-creative.nl

bottom of page