top of page

covid-19 verklaring

Voor nieuwe aanvragen hanteren wij, vanwege het coronavirus, enkele aangepaste voorwaarden wanneer je Coco Creative & Events inschakelt voor voor een marketing- of communicatiekwestie of het organiseren van een evenement dat plaatsvindt na 17-03-2020.

aangepast beleid wegens covid-19

 • Wanneer een opdracht vanwege de overheidsmaatregelen geannuleerd dient te worden, brengen wij geen annuleringskosten in rekening. Uitgezonderd zijn de door ons op voorhand gemaakt kosten, waarvan wij je tijdig op de hoogte zullen brengen, als: reeds gemaakte personeels- en transportkosten, reeds gemaakte inkoopkosten en voorbereidingskosten. 

 • Wanneer een opdracht wordt geannuleerd met redenen die geen verband hebben met de overheidsmaatregelen zijn de gebruikelijke annuleringskosten van toepassing. 

  • Annulering 12 maanden of eerder van de productiedatum: 0% 

  • Annulering tussen 12 tot 6 maanden van de productiedatum: 15% 

  • Annulering tussen 6 tot 3 maanden van de productiedatum: 25%

  • Annulering minder dan 3 maanden van de productiedatum: 50% 

 • Wanneer een opdracht vanwege de overheidsmaatregelen wordt verplaatst, brengen wij geen annuleringskosten in rekening. Uitgezonderd zijn de door ons op voorhand gemaakt kosten, waarvan wij je tijdig op de hoogte zullen brengen, als: reeds gemaakte personeels- en transportkosten, reeds gemaakte inkoopkosten en voorbereidingskosten.

Laatste wijziging: januari 2022

bottom of page